ERITYISALANA JOUKKOLIIKENNE
 
Suomeksi
KANSISIVU
 


Toimimme verkostoperiaatteella, jossa kootaan kulloisenkin toimeksiannon mukainen konsulttiryhmä. Siten käytettävissä on aina parhaat saatavilla olevat resurssit.

Teemme työtä sekä suomalaisten että ulkomaisten asiantunti­joiden kanssa. Kansainvälisten yhteyksien ansiosta voimme tarjota osaamista ja kokemusta myös alueilla, joilla suomalaista kokemusta ei vielä ole. Tämä on erityisen tärkeätä kevyen raide­liikenteen ja kaupunkielvytyksen osalta, koska Suomessa ei ole toteutuneita tämän sektorin hankkeita.

Antero Alku, DI
Yrityksen omistaja

Antero Alku

Alku on toinen niistä suomalaisista, jotka ostavat raitiovaunuja. Alku on ostanut raitiovaunut Tampereelle ja avusti Helsingin kaupungin liikennelaitosta sen viimeisimmässä raitiovaunu­hankinnassa. Alku on toiminut tilaajan asiantuntijana Tampereen kaupungilla myös raitiotien infran hankinnassa ja meneillään olevassa rakentamisessa. Alku on toiminut Tampereen kaupungin raitiotiehankkeessa vuodesta 2010.

Alkun osaaminen kattaa perusteellisesti raitiovaunujen ja raitio­tieinfran tekniikan, talouden ja hankinnan sekä hankintamuodot. Alku on perehtynyt myös hankinta- ja sopimusjuridiikkaan ja menestynyt hankintavalitusten käsittelyssä.

Alku on tutkinut joukkoliikenteen kehitystä 1980-luvun lopulta. Alku luennoi jatkuvasti kaupunkiraideliikenteestä Tampereen Teknillisessä Yliopistossa ja Hämeen Ammattikorkeakoulussa.

Vuonna 2002 Alku julkaisi kirjan Raitiovaunu tulee taas, joka selvittää yleistajuisesti kaupunkiraideliikenteen viimeaikaista kehitystä. Vuonna 2007 Alku julkaisi kirjan Mennäänkö metrolla?, joka käsittelee joukkoliikennettä ja sen taloutta kokonaisuutena. 2011 Alku julkaisi artikkelin ”Raitioliikenteen mahdollisuudet kaupunkirakenteen tiivistämisessä ja eheyttämisessä” osana pääkaupunkiseudun Kaupunkitutkimus- ja metropolipolitiikka -yhteistyöohjelmaa teoksessa ”Näkökulmia kaupunkirakenteen tiivistymiseen Helsingin seudulla”.

Alku aloitti 2005 tohtorin tutkintoon tähtäävät jatko-opinnot Teknillisen korkeakoulun (nykyään Aalto Yliopiston Insinööri­tieteiden korkeakoulu) Liikennelaboratoriossa sivuaineena yhdyskuntasuunnittelu. Alku on suorittanut opintoihin liittyen laajat yhdyskuntasuunnittelun kurssit. Väitöskirjan työnimenä on Joukkoliikenteen tarkoituksen­mukaisuuden arviointi.

Vuosina 2010–2013 Alku oli sähköisen liikkuvuuden tutkijana Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulussa SIMBe ja eSini-hankeissa. Näissä hankkeissa tutkittiin ajoneuvoliikenteen sähköistyksen edellytyksiä ja mahdollisuuksia.


Sivun päivitys 18.10.2017.

 
HENKILÖT
YHTEYSTIEDOT
PERUSTIETOA
TYÖT